boiler repair


Grupa firm «enerstena» to duża

Grupa firm «enerstena» to duża grupa przedsiębiorstw dobrze znana na litwie i zagranicą, szczególnie dzięki swoim technologiom spalania biomasy firma rozpoczęła działalność na rynku energetycznym w 2002 roku i od tego czasu opracowała własną technologię, stworzyła ośrodek naukowo-badawczy i zebrała zespół najlepszych specjalistów w zakresie.

Added: 2018-08-16 | Category: plumbers
Comments: 0